جشنواره کوچ عشایر فرصتی مهم برای معرفی ظرفیت‌های استان اردبیل است


اردبیل – ایرنا – مدیرکل امور عشایر استان اردبیل گفت: جشنواره بین المللی کوچ عشایر فرصتی مهم برای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان اردبیل است و تلاش می‌کنیم از این فرصت به بهترین نحو استفاده کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087598/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84