جشنواره طلای سرخ قاینات در سالنامه رویدادهای گردشگری ثبت شد
بیرجند – ایرنا – مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان جنوبی گفت: جشنواره طلای سرخ قاینات به عنوان یکی از رویدادهای تاثیرگذار جذب گردشگران داخلی و خارجی، در سالنامه رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230384/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF