جشنواره‌ها و رویدادهای بومی مازندران در تقویم گردشگری کشور ثبت می‌شود


ساری- ایرنا- رویدادهای بومی و محلی که طی حدود ۲ دهه اخیر در مازندران به عنوان ظرفیت‌های گردشگری متکی بر فرهنگ جایگاه قابل توجهی پیدا کرده‌اند و پرمخاطب شده‌اند و در صورت برندسازی و تبلیغ مناسب می‌توانند به رونق اقتصاد گردشگری این استان کمک کنند، اکنون قرار است در تقویم رویدادهای گردشگری کشور ثبت شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223169/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA