جان دوباره در کالبد باغ-موزه هرندی کرمان زیر چتر حمایت دولت + فیلم


کرمان – ایرنا – استاندار کرمان و هیات همراه صبح امروز (شنبه) ضمن بازدید از گذر تاریخ و تمدن بیش از پنج هزار ساله دیار کریمان به بررسی مسائل باغ موزه هرندی پرداختند و قول‌هایی برای گسترش این مکان دادند تا جانی دوباره به این باغ موزه باستانی بخشیده شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095674/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA