جاسک؛ تماشاییِ شرق هرمزگان در امتداد سواحل مَکُران


بندرعباس – ایرنا – مسیر دسترسی به این تقریباً بکرِ هرمزگان از بندرعباس به سمت شرق است، یعنی ابتدا باید از شهرستان‌های بندرعباس، میناب و سیریک در امتداد سواحل مکُران گذر کرد تا به این شهرستان رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058978/%D8%AC%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86