جاذبه های گردشگری اردستان آماده پذیرایی از مسافران نوروزی


کاشان – ایرنا – جاذبه های گردشگری و تاریخی شهرستان اردستان که در مسیر راه کاشان – نائین – یزد، در شمال شرقی اصفهان و در جنوب دشت کویر مرکزی قرار گرفته اکنون در آستانه نوروز چشم به راه مسافران و گردشگران است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057783/%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C