جاذبه‌های طبیعی، اولویت مازندران‌گردی مسافران
ساری- ایرنا- مدیرکل میراث فرهنگی، ‌ صنایع دستی و ‌گردشگری مازندران با اشاره به افزایش حدود ۶ درصدی بازدید از جاذبه های این استان امسال به نسبت مدت پارسال گفت : بیشترین تعداد بازدید گردشگران و مسافران از جاذبه های طبیعی این استان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231277/%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86