جادوی رنگ و نقش در بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی+فیلم


اردبیل – ایرنا – بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی با نقش‌ها و رنگ‌های متنوع تزیینی در کاشی‌کاری و مشبک‌های چوبی، سنگ مزارها، دیوارها و نقش برجسته‌های ظروف چینی دریچه‌ای به فضای گرافیکی سنتی است که می‌توان آن را با جاذبه‌های گرافیکی نوین درهم آویخت و جاذبه‌های بصری جدیدی ارائه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036510/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D8%B9%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%B5%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85