جابه‌جایی حدود چهار میلیون سفر دریایی در هرمزگان ثبت شد


بندرعباس – ایرنا – مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: سه میلیون و ۸۶۰ هزار و ۸۳۲ سفر دریایی در قالب مسافری و گردشگری از ابتدای طرح سفرهایی دریایی نوروز امسال(۲۵ اسفندماه پارسال) تا پایان روز ۱۳ فروردین‌ماه جاری در این استان به ثبت رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072234/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF