ثبت شکایت در سامانه ملی سفر ۱۴۷ درصد کاهش داشت/ افزایش ۴۱درصدی تماس‌ها


تهران- ایرنا- گزارش‌های سامانه ملی سفر نشان می‌دهد امسال با ثبت بیش از ۱۶۰هزار تماس از سوی گردشگران و مسافران، با وجود افزایش ۴۱ درصدی تماس‌ها، نسبت به نوروز سال گذشته، آمار شکایت‌ها ۱۴۷ درصد کاهش داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073349/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B4%DB%B1%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C