ثبت جهانی یزد، دروازه‌ای از تاریخ و هنر ایران که به روی جهان گشوده شد


یزد- ایرنا- بافت تاریخی شهر یزد در سال ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفت و در ۱۸ تیرماه سال ۱۳۹۶ نیز از سوی یونسکو در فهرست میراث جهانی بشری به ثبت رسید و با این افتخار ماندگار از تاریخ و هنر غنی ایرانیان، دروازه‌ای دیگری به روی جهانیان گشوده شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85163015/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86