ثبت جهانی کاروانسرای صائین گردشگران خارجی را به اردبیل می‌کشاند
اردبیل – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل ثبت کاروانسرای شهرستان نیر در فهرست آثار تاریخی و فرهنگی سازمان جهانی یونسکو را اتفاقی مهم دانست و گفت: این امر، سفر گردشگران خارجی را به این منطقه افزایش خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231839/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF