تپه «مای‌خان» دشت ذهاب تعیین عرصه شد

خسروی با اشاره به کشف سفال‌های فرهنگ حلف، سامرا، عبید و اوروک و همچنین قطعاتی از سفال دوره اشکانی در محوطه خاطرنشان کرد: در بررسی سطحی محوطه و همچنین در گمانه‌های کاوش شده سفال‌های متعددی از هزاره ششم تا چهارم پیش از میلاد به دست آمد که نشان می‌دهد استقرار در این محوطه از دوره مس‌وسنگ قدیم آغاز و تا دورۀ مس‌وسنگ جدید ادامه داشته، اما اوج وسعت محوطه در هزاره پنج پیش از میلاد و دوره عبید بوده به طوری که وسعت محوطه در این دوره به حدود ۷ هکتار رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84903908/%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%B4%D8%AF

تپه «مای‌خان» دشت ذهاب تعیین عرصه شد

به گزارش ایرنا از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌ فرهنگی و گردشگری، شکوه خسروی سرپرست هیئت باستان‌شناسی گفت:در سال ۱۳۹۴ بررسی‌های باستان‌شناختی منطقۀ سرپل ذهاب استان کرمانشاه شامل دشت‌های قلعه شاهین، بشیوه و ذهاب به انجام رسید و ۱۹۳ محوطه باستانی در این منطقه شناسایی شد.

وی یکی از محوطه‌های مهم مورد بررسی در دشت ذهاب را تپه مای‌خان عنوان کرد که بقایای استقرار بزرگ و مهمی از دوره پیش از تاریخ است.

خسروی تصریح کرد: مای‌خان بقایای استقراری باستانی از هزاره ششم تا چهارم پیش از میلاد و همچنین دوره اشکانی است که در حاشیه دشت حاصلخیز ذهاب قرار گرفته و بر اساس یافته‌های سطحی و توپوگرافی محوطه، احتمالاً وسعتی در حدود ۶ هکتار داشته است.

سرپرست هیئت باستان‌شناسی با اشاره به اهمیت توالی استقرار دوره پیش از تاریخ در تپه مای‌خان در مطالعۀ باستان‌شناسی دامنه‌های غربی رشته کوه زاگرس، اظهار کرد: دشت ذهاب دشتی سیلابی است و احتمالاً شماری از استقرارهای کف دشت در زیر رسوبات آبرفتی دفن شده‌اند، با این حال مای‌خان در حاشیه دشت و بر روی نخستین تپه ماهورها قرار گرفته و به همین دلیل در زیر رسوبات دفن نشده و این وضعیت فرصت مناسبی برای مطالعه بقایای باستان‌شناسی دوره پیش از تاریخ را فراهم خواهد کرد.

این دانش آموختۀ دکتری باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس افزود: هیئت باستان‌شناسی از نیمه مرداد ماه کار خود را آغاز و با حفر ۲۸ گمانه تلاش کرده که تا حد امکان عرصۀ محوطه را شناسایی کند.

این باستان‌شناس اظهار کرد: با توجه به وضعیت محوطه و آسیب‌های موجود به واسطۀ عبور جاده، حفر سنگر، ایجاد پایگاه نظامی، تسطیح اراضی و … آسیب‌های جدی به این محوطه وارد آمده و ادامۀ برخی از این فعالیت‌ها به ویژه تعریض جاده و تسطیح اراضی باعث نابودی این محوطه می‌شد، از این رو پژوهشکده  باستان‌شناسی تعیین عرصۀ محوطه به منظور حفاظت و صیانت از این محوطه باستانی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داد و در همین راستا با مجوز پژوهشگاه، هیئتی برای تعیین عرصه تپه مای خان راهی دشت ذهاب در غرب استان کرمانشاه شد.