توقف عملیات تخریب دیوار باروی منتسب به دوران هخامنشی در گلپایگان
اصفهان – ایرنا – رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلپایگان از توقف عملیات تخریب دیوار باروی منتسب به دوران هخامنشی توسط یگان حفاظت این اداره خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113088/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86