توسعه گردشگری استان کرمانشاه با عراق نیازمند استفاده از همه ظرفیت‌ها است


کرمانشاه – ایرنا – سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه گفت: برای توسعه گردشگری استان با کشور عراق به ویژه اقلیم کردستان باید از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های منطقه استفاده کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047017/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7