توجه به زیرساخت‌های ریلی و هوایی، لازمه صنعت گردشگری است


یزد – ایرنا- قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: توجه به زیر ساخت های هواپیما و حمل و نقل ریلی، لازمه گردشگری بویژه در شهر میراث جهانی یزد است .


منبع: https://www.irna.ir/news/85033267/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA