توبافی خراشاد؛ چهار سال پس از جهانی شدن


بیرجند – ایرنا – تُوبافی هنر صنعتی با بیش از سه قرن قدمت در خراشاد غبار فراموشی گرفته بود تا اینکه جمعی از بانوان مصمم به احیای آن شدند و اکنون چهار سال از ثبت این روستای گردشگری به عنوان روستای جهانی صنایع دستی می‌گذرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954443/%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86