تهران گردشگرپذیر می‌شود


تهران- ایرنا- معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران گفت: تهران در حال تبدیل از یک شهر مسافر فرست به شهری گردشگرپذیر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065939/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF