تن‌پوشی نو برای گردشگری؛ سرمایه‌گذاران جدید در راه مازندران


ساری – ایرنا – رفع مشکلات زیرساختی در حوزه گردشگری مازندران با برنامه‌های تحول آفرین دولت سیزدهم و تدوین موافقت‌نامه اصولی با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان در دست اجرا قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85183463/%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86