تمجید سفیر ژاپن در ایران از موقعیت‌ ویژه چابهار برای سرمایه‌گذاری


چابهار – ایرنا – سفیر ژاپن در ایران با بیان اینکه چابهار شهری دریایی با قابلیت اتصال به نقاط مختلف دنیاست، گفت: فرصت‌های خوبی برای سرمایه گذاری و گردشگری در این نقطه از ایران وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85043482/%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C