تقویت گردشگری سلامت توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه اورامانات را به دنبال دارد


کرمانشاه- ایرنا- یک مدرس و کارشناس گردشگری گفت: باتوجه به حجم بالای ورود گردشگران اقلیم کردستان به کشور برای درمان و گذراندن اوقات فراغت، توسعه گردشگری سلامت در اورامانات می‌تواند به عنوان محرکی کارآ در توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه باتوجه به توانمندی‌ها و مزیت‌های درمانی و گردشگری آن عمل نماید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045738/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7