تعطیلی یک روزه تالارهای هفتگانه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس


تهران- ایرنا- تالارهای هفتگانه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در تاریخ 16 اسفندماه سال جاری تعطیل است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85049639/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9