تعدد محوطه‌های تاریخی حمیدیه و دست‌درازی‌ حفاران غیرمجاز

با این موضوع:

مسئول انجمن میراث فرهنگی حمیدیه با تصریح اینکه محوطه‌های تاریخی بسیاری در شهرستان حمیدیه وجود دارند که همواره در معرض طمع غارتگران میراث ‌فرهنگی هستند افزود: متاسفانه در برخی موارد برای حراست از این گنجینه‌ها نمی‌توان نام آن‌ها را ذکر کرد.

تعرض حفاران غیرمجاز به محوطه تاریخی حمیدیه

او افزود: این در حالی است که بالا بردن ضریب حفاظتی این اماکن با همکاری اداره کل میراث‌ فرهنگی استان امری ضروری است.

او با اشاره به تعداد درخور توجه محوطه‌های تاریخی در شهرستان حمیدیه افزود: تاکنون نام این محوطه‌های تاریخی در هیچ منبعی ثبت نشده چراکه ذکر نام آنها باعث می‌شود حفاران غیرمجاز بیشتر به این محوطه‌های تاریخی هجوم ببرند و با وجود کمبود نیرو با خیال راحت حفاری‌های خود را انجام دهند.

ایسنا/خوزستان مسئول انجمن میراث فرهنگی حمیدیه می‌گوید: کمبود امکانات و نبود مدیریت صحیح مسئولان میراث فرهنگی موجب شده حفاران غیرمجاز دست‌درازی‌های قابل توجهی بر میراث شهرستان داشته باشند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402051508730/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2

جعفری‌ماجد معتقد است: توسعه گردشگری شهرستان حمیدیه منجر به بازدید مستمر گردشگران از محوطه‌های تاریخی و در نتیجه کاهش حضور حفاران غیرمجاز می‌شود.

احمد جعفری‌ماجد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کمبود نیروی میراث‌ فرهنگی و تعدد محوطه‌های تاریخی در شهرستان حمیدیه زمینه سوءاستفاده قاچاقچیان اشیای تاریخی را مهیا کرده است.