تعبیر رویِ خوش گردش خانوادگی در بوستان‌های جنگلی مازندران


نوشهر- ایرنا- بوستان های جنگلی مازندران از جمله جاذبه های کم نظیر طبیعی این منطقه سالانه پذیرای میلیون ها مسافر و گردشگر بوده که آرامش و سکوت دلپذیری را به آنان هدیه می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039098/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86