تصویب کلیات احداث شهرک صنایع دستی شیراز ، اختصاص فضایی به وسعت ۲۰ هکتار


شیراز – ایرنا – معاون هماهنگی امور زائرین و گردشگری استانداری فارس گفت: کلیات راه‌اندازی شهرک صنایع دستی شیراز مصوب شد و پیگیری برای آغاز عملیات اجرایی آن در دست انجام است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142912/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AA