تصویب امتیازاتی برای صادرکنندگان صنایع دستی

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401120805653/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8Cبه گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند ل تبصره ۹ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«ل‌- أخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان‌سپاری ارزی و تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات ‌درخصوص صادرات صنایع دستی به جز میزان ارزش مواد اولیه مصرف شده ممنوع است.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امتیازاتی را برای صادرکنندگان صنایع دستی تعیین کردند.