تصور گردشگران از ایران در بازگشت کاملا تغییر می‌کند/ سفارتخانه‌ها فعال‌تر شوند+فیلم


تهران- ایرنا- معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفت:‌ فضاسازی و سیاه‌نمایی که در خارج نسبت به ایران می‌کنند مستقیم به حوزه گردشگری آسیب می‌زند، اما گردشگرانی که به ایران می‌آیند در زمان بازگشت، می‌گویند «این تصوری که اکنون از ایران داریم قبلا نداشتیم».


منبع: https://www.irna.ir/news/85092113/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7