تسهیلات اعتباری طرح‌های گردشگری استان اردبیل ۹برابر افزایش یافت 


اردبیل – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: میزان تسهیلات اعتباری برای اجرای پروژه‌ها و طرح‌های گردشگری این استان در مقایسه با سال گذشته ۹ برابر رشد داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009848/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DB%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA