تردد زمینی وسایل نقلیه بین ایران و افغانستان آسان شود

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401072715135/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به تازگی با کلوب اتومبیلرانی بین‌المللی عراق درباره تسهیل در ورودِ موقت وسایل ‌نقلیه موتوری از طریق زمینی و آبی، تفاهم کرده است.

مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی بیان کرد: در راستای تسهیل و تسریع در عبور و مرور اتباع دو کشور به‌ویژه تردد رانندگان ترانزیت افغانستان در خاک جمهوری اسلامی ایران، وسایل نقلیه موتوری که دارای مجوزهای قانونی بین‌المللی هستند می‌توانند به‌راحتی در مرزهای مشترک میان ایران و افغانستان تردد کنند. این اقدام موجب توسعه ارتباطات و مشترکات میان دو کشور و توسعه اقتصادی، فرهنگی و گردشگری میان ایران و افغانستان خواهد شد.

مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور افغانستان، ساماندهی تردد وسایل نقلیه تجاری و شخصی از مرزهای مشترک ایران و افغانستان را خواستار شد.

به گزارش ایسنا، بنا بر اعلام روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، محمدحسین صوفی ـ رییس هیأت مدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ـ و حسن کاظمی قمی ـ نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور افغانستان ـ با هدف بررسی مشکلات موجود درباره ترددهای زمینی با وسایل نقلیه تجاری و شخصی در مرزهای مشترک ایران و افغانستان و تسهیل فرآیندهای ورود موقت دیدار کردند.

محمدحسین صوفی با اشاره به اهمیت روابط اقتصادی، ترانزیت و گردشگری دو کشور همسایه ایران و افغانستان، گفت: کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران، اسناد و مدارک بین‌المللی رانندگی و خودرو صادر شده از سوی دولت افغانستان که با مجوز و تأیید فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی (FIA) صادر می‌شود را مجاز دانسته و برای انتقال تجارب و تقویت زیرساخت‌های قانونی بین‌المللی موجود و توسعه همکاری‌های دو جانبه با طرف افغانستانی آمادگی دارد.