تدوین دستورالعمل حفاظت از تپه‌های چغامیش دزفول

به گزارش ایسنا، ۹۳ تپه و محوطه باستانی تاریخی شناسایی شده که متاسفانه کمبود نیروی حفاظت بازرسی از این تپه‌های تاریخی را با مشکل مواجه کرده و تعرض و تصرف زیادی به تپه‌های تاریخی شده است. همچنین این معضل باعث شده بود برخی از تپه‌های باستانی ناپدید شوند و در برخی موارد تپه ۲ هکتاری به یک هکتار تبدیل شده است.

این تپه‌های ارزشمند که گنجینه تمدن‌های متعددی است به شماره ۴۸۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

ایسنا/خوزستان دستورالعمل حفاظت نیروی یگان، بازید روزانه و… به منظور حفاظت از تپه‌های تاریخی دزفول توسط میراث فرهنگی در حال تهیه و تدوین است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401072312216/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84

تپه‌های باستانی چغامیش در جنوب دزفول و از مکان‌های دیدنی دزفول به شمار می‌آیند و قدمت آنها به حدود ۵۰ قرن پیش از میلاد مسیح می‌رسد.