تخریب شبانه مسجد کازرونی با حضور میراث فرهنگی اصفهان متوقف شد


اصفهان _ ایرنا_ معاون میراث‌فرهنگی اصفهان گفت: با حضور یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اصفهان اقداماتِ مبنی برای تخریب مسجد کازرونی در شامگاه گذشته متوقف شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85188904/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF