تخریب بافت پیرامون حرم شاهچراغ (ع) دروغ محض است


شیراز-ایرنا-رئیس پژوهشگاه وزارت میراث‌فرهنگی گفت: این فرض که قرار است در پیرامون حرم حضرت شاهچراغ (ع) تخریبی صورت گیرد و مجتمع‌های تجاری ساخته شود دروغ محض است؛ کسانی که از پیشینه این طرح آگاهی دارند به خوبی می‌دانند که قرار نیست فضایی تخریب شود و اگر هم تخریب شود قرار نیست مجتمع یا برج تجاری ساخته شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031423/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%85%D8%AD%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA