تجربه لذت خرید و تفریح در شهر تجاری بانه


سنندج- ایرنا- لذت خرید و تفریح را در شهرهای تجاری هم چون بانه می توان تجربه کرد؛ ایام تعطیلات فرصت مناسبی برای حضور در این شهر با تعداد زیادی مرکز خرید و اماکن گردشگری و تفریحی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066399/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%B0%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87