تبلیغات میدانی رویداد اردبیل ۲۰۲۳ آغاز شد


اردبیل – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردبیل گفت: شرایط آب و هوایی و طوفان، تبلیغات میدانی رویداد اردبیل ۲۰۲۳ را به تاخیر انداخت، اما اقدامات لازم با جدیت در مرکز استان آغاز شده است تا علاوه بر هم استانی‌ها، گردشگران و مسافران نوروزی نیز در جریان برگزاری این رویداد مهم باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057760/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF