تالار امیرکبیر در کاخ گلستان افتتاح شد
تهران- ایرنا-  همزمان با برگزاری همایش یادمان امیرکبیر، تالار یادمان امیرکبیر در مجموعه جهانی کاخ گلستان در تهران افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119001/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF