تاریخ مردم‌شناسی ایران و ترکیه مطالعه تطبیقی شد

عضو هیأت علمی پژوهشکده مردم‌شناسی از مطالعه تطبیقی و بررسی تاریخ مردم‌شناسی ایران و ترکیه خبر داد.

او افزود: در عین حال موزه‌های مردم‌شناسی در این دو کشور نیز نه‌تنها جایگاهی مهم در بازنمایی فرهنگ و تمدن و هویت ملی و محلی داشته‌اند، که یکی از نتایج شکل‌گیری نهادی رشته مردم‌شناسی در دو کشور یاد شده بوده‌اند. بررسی تاریخ شکل‌گیری رشته مردم‌شناسی در دو کشور یاد شده، درک تفاوت و شباهت‌های گفتمانی، نظری و روش‌شناختی آن‌ها و آشنایی با تجربه مردم‌شناسان ترکیه در زمینه تعریف موزه مردم‌شناسی که کشور ما در این زمینه با بحران‌هایی در تعریف و طبقه‌بندی موزه مردم‌شناسی رو به روست، در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1401080302037/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

به گزارش ایسنا به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری،  علیرضا حسن‌زاده ـ مجری طرح و عضو هیأت علمی پژوهشکده مردم‌شناسی ـ گفت: طرح مطالعه تطبیقی تاریخ مردم‌شناسی ایران و ترکیه که تفاوت‌های مؤسسه‌ای شدن در رشته مردم‌شناسی به عنوان یک شاخه مهم از علوم میراثی را در دو کشور ایران و ترکیه بررسی می‌کند، توسط پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری انجام شد. برای نخستین‌بار در میان کشورهای خاورمیانه، دو کشور ایران و ترکیه، مراکز مردم‌شناسی خود را شکل بخشیده و آغازگر مطالعات مردم‌شناسی در منطقه مورد بحث بوده‌اند.

مجری طرح مطالعه تطبیقی تاریخ مردم‌شناسی ایران و ترکیه بیان کرد: محقق در این پژوهش به بررسی تطبیقی تاریخ علم مردم‌شناسی در دو کشور ایران و ترکیه که از پیشگامان این رشته در منطقه محسوب می‌شوند، پرداخته و بر این مبنا تاریخ علم یاد شده در دوره مدرن و ماقبل مدرن و معاصر بررسی شده است.