تأکید بر صیانت از مواریث فرهنگی ملموس و ناملموس


تهران- ایرنا- قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی بر بهره‌مندی از تجارب جهانی و انتقال متقابل این مفاهیم و همچنین محافظت و صیانت از مواریث فرهنگی ملموس و ناملموس تأکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114060/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3