بیش از ۲ هزار مجوز صنایع‌دستی در کردستان صادر شد


سنندج-ایرنا- سرپرست اداره‌کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: سال گذشته۲ هزار و  ٣٣٤ مجوز صنایع‌دستی در سطح استان صادر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079171/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF