بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری دولت در کیش به چرخه اقتصادی بازگشت


کیش – ایرنا – مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: امسال با تعیین تکلیف ۲۸ پرونده ۲۵ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری به چرخه اقتصادی جزیره بازگشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917610/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87