بیش از یک میلیارد تومان تسهیلات به فعالان صنایع دستی اردستان پرداخت شد


کاشان – ایرنا- سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اردستان گفت: سال گذشته یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ به هفت نفر از فعالان صنایع دستی این شهرستان پرداخت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85137293/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86