بیش از نیم میلیون گردشگر در اقامت‌گاه‌های اردبیل اقامت کردند


اردبیل – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردبیل از اقامت ۵۸۹ هزار و ۸۶ گردشگر در اقامتگاه‌های رسمی این استان از ابتدای سال جاری تا ۱۷ تیرماه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85164021/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF