بیانیه بیش از ۴هزار نفر از اهالی فرهنگ و هنر کشور در محکومیت اقدامات آشوبگرانه اخیر


تهران- ایرنا- بیش از ۴هزار نفر از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه کشور درپی اتفاقات اخیر با صدور بیانیه‌هایی تاکید کردند که هنرمند با شرافت ایرانی همواره پای استقلال و آزادی میهنش خواهد ایستاد و چشمه هنرش برای این مرز و بوم جاری خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84918010/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA