بودجه میراث فرهنگی در دولت سیزدهم سه برابر شد


کرمان – ایرنا – قائم مقام وزیر و معاون میراث‌ فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: اعتبارات میراث فرهنگی زیاد نیست اما در دولت سیزدهم بودجه این حوزه سه برابر شده که جای تقدیر دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85120211/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF