بهره برداری از ۱۹۰ پروژه میراث فرهنگی در کشور آغاز شد


کرمان – ایرنا – قائم مقام وزیر و معاون میراث‌ فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: ۱۹۰ پروژه امروز(سه شنبه) و همزمان با هفته میراث فرهنگی در سراسر کشور افتتاح و به بهره برداری رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85120096/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B9%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF