بن بستی برای ثبت رشت به عنوان شهر جهانی صنایع دستی وجود ندارد 


رشت- ایرنا – استاندار گیلان تاکید کرد: نگاه و برنامه راهبردی دولت فعال سازی صنایع دستی در بحث اشتغال است ؛لذا برای ثبت رشت به عنوان شهر جهانی صنایع دستی هیچ بن بستی وجود ندارد و همه مسئولان بایستی هر چه سریع تر موانع احتمالی سد راه این اقدام را مرتفع کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009474/%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF