بنای منحصر به فرد گنبد سلطانیه را به جهانیان معرفی خواهیم کرد
زنجان – ایرنا – سرپرست گروه تور خودرویی جهانگردان هندی لال پری گفت: معماری گنبد سلطانیه نسبت به آثار هم ردیف خود از نظر عظمت و ابعاد منحصر به فرد است و ما حتما این بنا را به دوستان و جهانیان معرفی خواهیم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229433/%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF