بنای امامزاده سلیمان اشتهارد دوباره ساخته می‌شود

شهباز محمودی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه مرمت بنای امام زاده سلیمان سال گذشته آغاز شده بود، اظهار کرد: طبق بند ۱۳ ماده ۹۸ قانون برنامه ششم توسعه، هزینه لازم برای مرمت بناهای ثبتی و تاریخی‌ای که در اختیار نهادهای دولتی یا بخش خصوصی قرار دارند، به عهده بهره برداران است و میراث فرهنگی صرفا جنبه نظارتی بر کمیت و کیفیت فرایند مرمت را به عهده دارد.

وی توضیح داد: طبق قانون دستگاهی که با پیمانکار قراردادی منعقد می‌کند به این معناست که توان فنی لازم برای انجام پروژه مشخص شده را دارد.

محمودی افزود: بنا شده اداره کل اوقاف استان البرز نسبت به تأمین اعتبار برای احداث دوباره این بنا بر اساس طرح و نقشه مصوب و ثبت شده اقدام و اداره کل میراث فرهنگی آن را اجرا کند.

این مسئول اضافه کرد: متاسفانه اوقاف برای مرمت امام زاده سلیمان ناظرمقیم و نیروی فنی برای مرمت بنا نداشت به همین دلیل میراث فرهنگی، فردی را به عنوان ناظر عالی معرفی کرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402043119896/%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

معاون میراث فرهنگی البرز تاکید کرد: مطالعه و نحوه اجرای این پروژه در اصل به عهده متولی بنا و بهره بردار بوده و نقش میراث صرفا به نظارت محدود می‌شد.

ایسنا/البرز معاون میراث فرهنگی البرز با اشاره به فروریختن بخشی از بنای تاریخی امامزاده سلیمان اشتهارد و برچیدن گنبدخانه، گفت: بنا شده اداره کل اوقاف استان البرز نسبت به تأمین اعتبار برای احداث دوباره این بنا بر اساس طرح و نقشه مصوب و ثبت شده اقدام و اداره کل میراث فرهنگی آن را اجرا کند.

معاون میراث فرهنگی البرز با بیان اینکه در حال حاضر گنبد امام زاده جمع آوری شده گفت: با توجه به شرایط خاص و ناپایدار بنا و احتمال ریزش و خطر جانی، با توجه به نظر شورای فنی و اخذ مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، ۲۶ تیرماه پیمانکار نسبت به برچیدن بنای گنبدخانه با رعایت تمام نکات ایمنی و جلوگیری از آسیب به بخش شبستان اقدام کرد.

وی ادامه داد: سال گذشته اداره اوقاف آمادگی خود را مبنی بر مرمت امام زاده سلیمان و به کارگیری پیمانکار اعلام کرد و میراث فرهنگی در نهایت سه پیمانکار دارای تخصص و تجربه را معرفی و اوقاف با یکی از آنها قرارداد منعقد کرد.

وی با بیان اینکه این ناظر عالی هفته‌ای سه بار به بنا مراجعه و بر روند مرمت بنا نظارت داشت، افزود: متاسفانه در مرحله استحکام پی، ناگهان حفره‌ای ایجاد و بخشی از گنبد امام زاده فرو ریخت.

وی بیان کرد: بعد از این فروریزی، طراحی و اجرای مرمت بنا به میراث فرهنگی سپرده شد و هماهنگی لازم با پیمانکار جهت مرمت اثر صورت گرفت.