بقایای خانه‌های صفوی در گیلان پدیدار شد
رشت – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی گیلان گفت: بقایای خانه‌هایی کهن که به احتمال بسیار زیاد مربوط به دوران صفویه است در رشت پدیدار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230535/%D8%A8%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF