بزرگداشت سید جمالدین اسدآبادی با حضور وزیر میراث فرهنگی


همدان- ایرنا- بزرگداشت پرچم دار بیداری اسلامی و بیدارگر مشرق زمین سید جمالدین اسدآبادی با حضور سید عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از مسئولان و مقامات اجرایی استان همدان در مجتمع فرهنگی شهرستان اسدآباد برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85051932/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C