برگزاری کنفرانس کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401102012942/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C

او افزود: دانشگاه تهران در راستای اهداف راهبردی خود مبنی بر مرجعیت علمی، بین‌المللی شدن و ایجاد گفتمان کارآفرینی در جامعه، این کنفرانس را در دانشکده کارآفرینی برگزار می‌کند و در سال‌های آینده آن را تکرار خواهد کرد. برای این دوره نیز بیش از ۵۶ مقاله علمی و تخصصی ارائه شده است.

کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد گردشگری در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران امروز۲۰ دی ماه برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، دکتر غلامحیدر ابراهیم بای سلامی دبیر این کنفرانس بین‌المللی در شرح اهمیت برگزاری این کنفرانس گفت: کارآفرینی اجتماعی جدیدترین راهبرد توسعه پایدار برای کاهش مشکلات و آسیب‌های اجتماعی است و توسعه گردشگری پایدار بهترین زمینه و استعداد برای مشارکت مردم در اقتصاد، کاهش فقر و ایجاد کسب‌وکارهای نو و اشتغال جوانان است.

این کنفرانس که ریاست آن را جهانگیر یدالهی فارسی و دبیر علمی آن را غلامحیدر ابراهیم بای سلامی بر عهده دارند، از ساعت ۱۴ تا ۱۹ سه‌شنبه ۲۰ دی‌ماه برگزار می‌شود و دسترسی به آن از نشانی   امکان‌پذیر است.

کار آفرینی اجتماعی و جامعه پایدار و هوشمند، گزارش داخلی و بین‌المللی درباره توسعه مقاصد گردشگری پایدار، حفظ محیط زیست و مصرف بهینه آب، کار آفرینی اجتماعی وگردشگری پایدار برای تحقق اشتغالزایی، فقرزدایی، کاهش نابرابری اجتماعی، توانمندسازی زنان، روستاییان و مردم حاشیه شهرها و مشارکت جامعه محلی، تجارب ملی و بین‌المللی کارآفرینی پیشرفته و اقتصاد مشارکتی، نوآوری و استفاده از فناوری‌های نوین و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در گردشگری پایدار و فرصت های کار آفرینانه بر حسب جاذبه‌های گردشگری فرهنگی، طبیعی و خدماتی در ایران از جمله محورهای این کنفرانس است که از سوی، سخنرانی از دانشگاه‌های انگلستان، مالزی، ایران، ایتالیا و سازمان جهانی دیدبانی کارآفرینی در این کنفرانس به صورت مجازی ارائه خواهد شد.